Асоціація розвитку суддівського самоврядування України звернулась до делегатів XVIII З’їзду суддів України

Шановні делегати XVIII З’їзду суддів України!
Асоціація розвитку суддівського самоврядування України (АРССУ) – є добровільним об’єднанням суддів для здійснення та захисту своїх професійних прав та інтересів.
Метою Асоціації, серед іншого, є розвиток суддівського самоврядування в Україні, сприяння становленню в Україні справедливого суду, підвищення авторитету судової влади та зміцнення незалежності суддів, задоволення інформаційних, культурно-просвітницьких та інших потреб суддів.
За роки своєї діяльності Асоціація, місією якої є об’єднання суддів-лідерів для побудови в Україні сильної, ефективної судової влади, здатної забезпечити справедливе правосуддя, зарекомендувала себе як сильний та незалежний самостійний суб’єкт захисту прав та інтересів суддів, здатний активно відстоювати позицію суддівської спільноти та оперативно реагувати на виклики, які постають перед нею в умовах непростих українських реалій.
26 лютого 2021 року відбувся з’їзд Асоціації. До цієї дати ряд членів АРССУ повідомили Асоціацію про свої наміри та бажання кандидувати до складу органів суддівського самоврядування та врядування (Ради суддів України, Вищої ради правосуддя) та отримання підтримки з боку нашої Асоціації.
Так, про наміри бути обраними до складу Ради суддів України заявили:

Асен Адамов

– суддя Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області;

Sofiia Danyliv

– суддя Красноармійського міського суду Донецької області;

Віталій Кальник

– суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду;

Андрей Лызенко

– суддя Козельщинського районного суду Полтавської області;

Дмитро Мовчан

– суддя Ленінського районного суду міста Дніпропетровська;

Olga Chaykina

– суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу.

Кандидатами до складу Вищої ради правосуддя із членів АРССУ є:

Сергій Гирич

– суддя Личаківського районного суду міста Львова, голова суду (мотиваційний лист – https://hcj.gov.ua/…/files/gyurych_motivation_letter.pdf).

Андрій Жук

– суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду (мотиваційний лист – https://hcj.gov.ua/…/files/zhuk_motivation_letter.pdf).

Усі вищезазначені члени АРССУ – кандидати до складу РСУ та ВРП – є високоморальними професійними суддями, які знають та розуміють усі гострі та нагальні проблеми судової гілки влади, щоденно стикаються з ними у роботі та, безумовно, враховуючи їх досвід та незалежну принципову позицію як представників суддівського корпусу, – здатні в існуючих умовах руйнівних процесів у сфері правосуддя не лише відстоювати незалежність судової влади, її гарантії, визначені Конституцією засади обов’язкових умов належного захисту конституційних прав та свобод людини і громадянина, розвитку демократичного суспільства, побудови правової держави, – але й стати опорою та рушійною силою для формування позиції органів суддівського самоврядування та врядування та пошуків дієвих механізмів вирішення найбільш гострих та спірних питань у системі правосуддя у процесах нескінченних масштабних судових реформ в історії незалежної України.
Саме тому на З’їзді АРССУ 26 лютого 2021 року було прийнято рішення про підтримку усіх вказаних вище членів АРССУ – кандидатів до складу Ради суддів України та Вищої ради правосуддя.
У зв’язку з наведеним, Асоціація розвитку суддівського самоврядування України звертається до всіх делегатів XVIII З’їзду суддів України з питання розглянути можливість підтримки під час голосування на З’їзді суддів України вказаних кандидатів до складу Ради суддів України та Вищої ради правосуддя.

Петров Євген