Основні напрямки діяльності АРССУ на 2018 – 2021 роки

Буклет АРССУ

Затверджено Загальними зборами 19.01.2018

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

АСОЦІАЦІЇ РОЗВИТКУ СУДДІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ

на 2018-2021 рр.

 • МЕТА 2020: Стати найбільш впливовою асоціацією суддів України, «голосом суддів».ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ:
  • підтримка і розвиток відповідального лідерства в судовій системі;
  • захист незалежності суду, прав та законних інтересів суддів;
  • формування Ради суддів України, відновлення її провідної ролі;
  • збільшення членства до 250 осіб за рахунок залучення суддів з лідерським потенціалом;
  • підготовка суддів для заміщення посад у Раді суддів України, Вищій раді правосуддя і Вищій кваліфікаційній комісії суддів України.

  НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ:

  • підготовка сучасних довготривалих освітніх програм для суддів (на зразок «Адвокат майбутнього» АПУ, курс з прав людини УГСПЛ);
  • згуртування та залучення до співпраці ініціативних суддів;
  • інформаційна робота з кандидатами на посаду судді, роз’яснення ролі суддівського самоврядування та завдань Асоціації;
  • проведення регіональних заходів (форумів) для суддів;
  • розробка ефективних способів захисту суддів від тиску, загроз та небезпек;
  • організація правового супроводу суддів у справах, пов’язаних із захистом професійних інтересів (як позивачів, потерпілих тощо);
  • висловлення публічної позиції щодо ключових проблем діяльності судів та суддів;
  • організація стажування потенційних кандидатів у РСУ, ВККСУ, ВРП;
  • посилення ролі Асоціації в інформаційному просторі;
  • розвиток власних інформаційних ресурсів Асоціації (сторінка, група у ФБ, сайт);
  • організація інформаційного супроводу резонансних справ та конфліктів;
  • розвиток співпраці з міжнародними організаціями, пошук фінансування проектів Асоціації;
  • правоосвітня діяльність, роз’яснення місії та ролі суду в демократичному суспільстві;
  • запровадження проектного методу реалізації ініціатив: ініціатор є керівником проекту з усіма повноваженнями діяти у цілях проекту від імені Асоціації;
  • розвиток інновацій в судовій сфері.