Відкрите звернення до Президента України

Шановні друзі!
Важлива подія.
Спільне відкрите звернення до Президента України Володимира Зеленського щодо Закону № 5068.
Текст звернення додається.

 

 

ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ

до Президента України Володимира Зеленського

 

Вельмишановний пане Президенте України !

 

Від імені суддів – членів асоціацій суддівського самоврядування звертаємось до Вас, як до Гаранта Конституції України, з цим відкритим листом, намагаючись ще раз чітко висловити свою позицію стосовно Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя» (далі – Закон № 5068).

Мета створення професійних суддівських асоціацій і поставлені перед нами завдання не дозволяють нам залишатися осторонь важливих процесів реформування, що відбуваються в державі, ми відчуваємо співвідповідальність за їх результати, адже нам і нашим дітям жити в оновленій Україні.

Асоціація розвитку суддівського самоврядування України, Всеукраїнська асоціація адміністративних суддів, Всеукраїнська Асоціація суддів у відставці, Всеукраїнська асоціація жінок-суддів підтримують зміст, доводи й аргументи, а також узагальнення Консультативного висновку № 435/0/15-21 від 23.02.2021 року та Зауважень від 20.07.2021 року, якими Вищою радою правосуддя було надано ґрунтовний правовий аналіз Закону № 5068 і його наслідків, як в частині наявності значних ризиків визнання його неконституційним, так і в частині неможливості його практичної реалізації. Проте найважливішим є те, що у запропонованій редакції Закон № 5068 може завдати істотної шкоди суверенітету України та незалежності Судової гілки влади.

Відповідно до вимог ст.ст. 6, 19 Конституції України, яка має найвищу юридичну силу в ієрархії законодавчих актів (ст. 8), органи законодавчої, виконавчої влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України, та не можуть нехтувати ними, спираючись на свавільне тлумачення міжнародних зобов’язань України, які в жодному разі не можуть суперечити Конституції України. Статтею 1 Конституції України закріплено, що Україна є суверенною і незалежною, демократичною, соціальною та правовою державою, а право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами (ст.2 Конституції України).

Запропонований у Законі № 5068 інструментарій майже не відрізняється від того, який вже був предметом розгляду Конституційним судом України і якому вже було надано кваліфіковану оцінку на предмет відповідності Основному закону. Відповідно, Ми вважаємо, що ризики визнання і цього Закону таким, що суперечить Конституції, є доволі високими, а Ви, як Гарант Конституції, повинні надзвичайно уважно й відповідально проаналізувати його положення саме з урахуванням нормативних і фактичних суджень, викладених у наведених документах спеціально уповноваженими на те органами, бо свідоме ігнорування цих чинників та підписання завідомо неконституційного закону також є порушенням вимог Конституції України. Неможливим є досягнення задекларованих високих цілей протиправними методами.

Цим листом ми хочемо звернути Вашу увагу й на те, що нині Закон загрожує суверенітету України в контексті зміни порядку формування органів урядування Судової влади, але застосовані підходи й нехтування принципами створює реальне підґрунтя і потенційні загрози для подальшого формування законодавчої й виконавчої гілок влади, оскільки аналогічні інструменти впливу іноземних держав на систему органів управління можуть бути закріплені як прийнятні і використані в майбутньому стосовно, наприклад, формування складу Верховної ради України, кадрового наповнення Кабінету Міністрів України, погодження кандидатури Президента України. Якщо можливість безпосереднього й вирішального впливу іноземних структур на добір кадрів і формування органів Судової влади буде закладено на рівні Закону України, то й надалі ніщо не зможе завадити певним політичним силам чи представникам інших сфер впливу з іноземних держав, зацікавленим в послабленні суверенітету України, користуючись тими ж гаслами, впроваджувати аналогічні механізми для формування органів законодавчої та виконавчої влади, отримуючи важелі керування ними. Це надзвичайно небезпечний прецедент, який може призвести до істотного обмеження суверенного права народу України на формування державної влади в цілому – законодавчої, виконавчої, судової. Аналогічні інструменти «перевірки доброчесності» іноземними громадянам рано чи пізно можуть бути запропоновані і стосовно кандидатів в депутати, міністрів, і навіть щодо кандидатів у Президенти України, що, хоча й звучить доволі абсурдно, але зараз вже не виглядає неможливим.

Звертаємо Вашу увагу, що у жодній іншій країні світу представники іноземних держав не мають права брати участь у безпосередньому визначенні (формуванні) органів державної влади, бо це є суверенним правом кожної країни та її народу. Не існує логічного пояснення тому, що Україна сама фактично відмовляється від частини своїх суверенних прав у виді права самостійно формувати органи державної влади.

Статтею 5 Конституції України народові України гарантовано, що носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ, який здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування, але до народу України не мають відношення іноземні громадяни чи особи без громадянства.

Президент України є гарантом державного суверенітету і додержання Конституції України за приписами статті 102 Основного закону.

За вимогами ст. 38 Конституції України громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, але такого права немає ні в іноземних громадян, ні в осіб без громадянства, не передбачено воно ані Конституцією, ані законами України, ані вимогами міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Ми наголошуємо на неприпустимості порушень конституційних гарантій незалежності суддів та забезпечення конституційного принципу незалежності правосуддя як запоруки реалізації права на судовий захист прав і свобод громадян. Закликаємо Вас ще раз відповідально проаналізувати ситуацію та довгострокові ризики, які створює Закон для суверенітету України та незалежності суддів, та застосувати надане Вам Конституцією України (п.30 ст.106) право вето до Закону № 5068, який, незважаючи на негативний консультативний Висновок Вищої ради правосуддя, був підтриманий у другому читанні та в цілому Верховною Радою України, підписаний Головою Верховної Ради України 22.07.2021 року та переданий Вам на підпис.

Упевнені, що попри поради зусібіч Ви спроможні самостійно розібратись у ситуації як відповідальний лідер демократичної країни заради національних інтересів та процвітання народу України, бо, як казав Тарас Григорович Шевченко, «в своїй хаті своя й правда, і сила, і воля».

Принагідно висловлюємо Вам свою повагу та нагадуємо, що представники Судової влади мають бути залучені до підготовки усіх важливих законопроектів у сфері судочинства, а сформована спеціально уповноваженими на те органами правова думка повинна враховуватися при їх прийнятті. Від імені асоціацій-підписантів теж висловлюємо готовність надавати допомогу у розробці будь-яких законопроектів, які спрямовані реформування Судової влади на принципах демократії, безсторонності та незалежності суддів на підставі вимог закону та справедливості та підкорення їх тільки верховенству права, а ні носіям державної влади, як то зазначено у останньому рішенні ЄСПЛ у справі «Гуменюк та інші проти України» від 22.07.2021 року .

 

Голова правління                                                                  Президент

Асоціації розвитку суддівського                                         Всеукраїнської асоціації

самоврядування України                                                     адміністративних суддів

 

 

                              Д. Бездоля                                                                              О. Пасенюк

 

 

 

 

Президентка Всеукраїнської                                               Президент Всеукраїнської

асоціації жінок – суддів                                                        асоціації суддів у відставці

 

 

                            Н. Стефанів                                                                        Д. Нев’ядомський

Sisoyev Yaroslav