АСОЦІАЦІЯ РОЗВИТКУ СУДДІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ НАДАЛА ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК НА ПРОПОЗИЦІЮ, ЩО НАДІЙШЛА ВІД КОМІТЕТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ З ПИТАНЬ ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ПРОЕКТУ ЗАКОНУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ “ПРО СУДОУСТРІЙ І СТАТУС СУДДІВ” ТА ДЕЯКИХ ІНШИХ ЗАКОНІВ УКРАЇНИ ЩОДО МОТИВУВАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ ЗА НОМЕРОМ 4637.

Асоціація розвитку суддівського самоврядування України надала експертний висновок на пропозицію, що надійшла від Комітету Верховної Ради з питань правової політики щодо Проекту Закону про внесення змін до Закону України “Про судоустрій і статус суддів” та інших законодавчих актів України щодо мотивування судових рішень за номером 4637.
АРССУ погоджується з тим, що в Україні дійсно існує питання, пов’язане з якістю судових рішень.
Однак, АРССУ наголошує на тому, що головним чинником цієї проблеми є саме кадрова криза в судах через нестачу суддів та відсутність належного матеріально-технічного забезпечення судів, що в сукупності впливає на час та фізичні можливості судді в таких умовах навантаження розглядати велику кількість справ та відповідно готувати повні тексти судових рішень, а не відсутність законодавчого регулювання цього питання, адже обов’язок надання суддею у мотивувальній частині рішення правової оцінки кожному аргументу учасників справи передбачено як національним законодавством (Закон України від 3.10.2017 року №2147-VIII).
Асоціація зауважує, що норма щодо визначення спору як не вирішеного за відсутності надання судом правової оцінки всім аргументам сторін, стосовно яких виник даний спір може призвести до ситуацій, де задля усунення формального процесуального порушення буде ініційований неодноразовий розгляд правильно вирішеного спору.
АРССУ звертає увагу на те, що деякі запропоновані зміни дають підстави для висновку про збереження умов щодо переоцінки судових рішень поза процедурою їх оскарження, а також перебиранням органами, які мають здійснювати дисциплінарні провадження щодо суддів, на себе додаткових функцій по оцінюванню обставин судових справ та формуванню на підставі цього висновків щодо належної вмотивованості судових рішень. Такий підхід нехтує конституційними основами правосуддя і суперечить міжнародним принципам цієї сфери.
АРССУ підтримує положення законопроєкту №4637 щодо підсилення повноважень судів першої та апеляційної інстанцій в частині можливості відступити від правової позиції Верховного Суду, однак звертає увагу на неузгодження терміну «помилковість» з принципом інстанційності, під яким розуміють організацію судової системи, що забезпечує  право на перегляд рішення суду нижчої інстанції судом вищої.
Асоціація вважає положення законопроєкту №4637 схвальними за винятком окремих питань, наведених вище.
Висновок вже направлено до Комітету Верховної Ради з питань правової політики.

Данилів Софія