Асоціація розвитку суддівського самоврядування України спільно з Асоціація адвокатів України (ААУ) / Ukrainian Advocates’ Association (UAA) провели Форум «Виконання рішень судів в Україні. Судовий контроль»!

Асоціація розвитку суддівського самоврядування України спільно з Асоціація адвокатів України (ААУ) / Ukrainian Advocates’ Association (UAA)   провели Форум «Виконання рішень судів в Україні. Судовий контроль»!
Метою форуму було провести професійний обмін думками та дискусію між представниками трьох гілок влади, науки, адвокатури, державних і приватних виконавців задля пошуку практичних та дієвих механізмів задля покращення стану виконання судових рішень в Україні та пілотних рішень ЄСПЛ «Іванов проти України» та «Бурмич проти України»!
Під час форуму говорили про необхідні законодавчі зміни для підвищення ефективності виконання рішень національних судів, про плани законодавця з реформування сфери виконання судових рішень, про стан виконання пілотних рішень ЄСПЛ, про роль суддів у виконанні рішень, про ефективність судового контролю, про актуальну практику Верховного Суду щодо розмежування юрисдикції у цій категорії спорів та з приводу оскарження постанов про стягнення виконавчого збору та винагороди приватних виконавців, про особливості розгляду справ про оскарження рішень, дій чи бездіяльності виконавців, про проблемні питання виконання рішень, про міжнародних досвід!
До Вашої  уваги основні тези форуму:
– Ми маємо катастрофічно низький рівень виконання судових рішень в Україні! Така ситуація негативно впливає як на авторитет судової влади, так і на авторитет держави загалом!
– Без ефективної системи виконання судових рішень існування судової системи позбавлене будь-якого сенсу!
– Ефективність правосуддя та довіра до судової влади базується не тільки на прийнятті судами законних та мотивованих рішень, але й на ефективній системі їхнього виконання.
– Невиконання рішень національних судів є однією з найбільш масштабною та серйозною проблемою функціонування судової влади.
– Ефективне виконання обов’язкового судового рішення є основоположним елементом верховенства права. Незалежність судової влади та право на справедливий судовий розгляд (стаття 6 ЄКПЛ) є марними, якщо судове рішення не виконується.
– Ст. 129-1 Основного Закону нашої країни встановлює, що судове рішення є обов’язковим до виконання. Держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному законом порядку. Контроль за виконанням судового рішення здійснює суд.
– Держава не може ухилятися від виконання свого позитивного обов’язку щодо забезпечення виконання судового рішення задля реального захисту та відновлення захищених судом прав і свобод, законних інтересів фізичних та юридичних осіб, суспільства, держави.
– Україна стабільно входить до числа лідерів за кількістю звернень її громадян до ЄСПЛ, а за даними Міністерства юстиції України, левова частка таких звернень стосується систематичного невиконання судових рішень!
– Неналежне виконання судових рішень в Україні призвело до ухвалення ЄСПЛ 2 пілотних рішень щодо України: Іванов проти України та Бурмич проти України, які до цього часу Україна не спромоглась виконати!!
– У цих рішеннях ЄСПЛ констатував систематичне невиконання в Україні рішень національних судів, а також вказав на відсутність у національному законодавстві України ефективних засобів юридичного захисту від такого невиконання!
– ЄСПЛ: «Право на звернення до суду було б ілюзорним, якби національна правова система Договірної Сторони дозволяла, щоб остаточне, обов’язкове для виконання судове рішення залишалося невиконаним на шкоду одній зі сторін»
– Фактично наші громадяни позбавлені останньої стадії судового захисту, яка передбачає реальне поновлення порушених прав особи.
– Кожний судовий процес повинен завершуватися реалізацією судового рішення у спірних правовідносинах між його сторонами!
– КРЄС вважає, що у державі, яка керується верховенством права, державні органи передусім зобов’язані поважати судові рішення і виконувати їх швидко “ex officio”. Сама ідея державного органу, який відмовляється підкоритися рішенню суду, підриває концепцію примату закону!
Пропозиції:
  Першочергового розв’язання потребує проблема щодо мораторіїв. На сьогодні існує більше 10 мораторіїв, якими встановлено заборону на стягнення майна, в тому числі на підставі судових рішень.
  На сьогодні процес виконання судових рішень є досить громіздким, надто формалізованим, законодавство з питань виконання судових рішень переважно стоїть на боці боржника, реальних важелів впливу на боржника, механізмів притягнення його до відповідальності в разі невиконання зазначених обов’язків боржника у виконавця практично немає!
   Слід удосконалити та спростити процедуру виконання судових рішень таким чином, щоб боржник не міг ухилитись від виконання рішення!
  З метою виконння пілотних рішень ЄСПЛ Україна повинна вжити заходів загального характерну, в першу чергу здійснити повну фіксацію суми заборгованості за рішеннями судів та кількості таких рішень, які знаходяться на виконанні, запровадити автоматичне виконання рішень!
 Необхідно розширити повноваження приватних виконавців, можливо навіть зрівняти їх повноваження із повноваженнями державних виконавців, полегшити доступ до професії ПВ для збільшення їх загальної кількості, та переглянути режим дисциплінарного нагляду та контролю.
  Слід запроваджувати максимально можливу автоматизацію процедури стягнення боргу, продовжити роботи з впровадження реєстрів, необхідних для швидкої ідентифікації майна боржника, включаючи ті, які містять інформацію про банківські рахунки боржників.
  Необхідно запустити електронний реєстр виконавчих документів та забезпечити взаємну адаптацію Реєстру судових рішень і Реєстру виконавчих проваджень необхідно заохочувати добровільне виконання судових рішень. У разі невиконання судового рішення добровільно мають передбачатись серйозні невигідні наслідки для боржника, наприклад, значні штрафи!
  Сторона виконавчого провадження має усвідомлювати, що вона матиме позитивні наслідки від добровільного виконання судового рішення, яких вона може не мати, якщо, навпаки, відповідне виконання буде примусовим. Насамперед, це стосується сплати виконавчого збору!
  Розробити і втілити реальну систему судового контролю за виконанням судових рішень, як це встановлено Конституцією:Контроль за виконанням судового рішення здійснює суд!
  Змінити бюджетну та фінансову політику для забезпечення виконання судових рішень, забезпечити належне фінансування виконання рішень національних судів!
  Внести відповідні зміни до Регламенту Верховної Ради, якими запровадити обов’язковість експертизи законопроектів, що ініціюються народними депутатами, на їх спроможність бути профінансованими та фінансово-економічну ефективність пропонованих законопроектів, щоб в подальшому держава могла забезпечити взяті на себе зобов’язання і це не призводило до ухилення держави від виконання судових рішень, особливо по соціальним спорам!
Відео Форуму за посиланням:

Данилів Софія