Асоціація розвитку суддівського самоврядування України надала експертний висновок щодо Проекту Закону про внесення змін до статті 6 Закону України “Про судоустрій і статус суддів” та деяких інших Законів України щодо заборони проведення мітингів біля будівель суду.

Асоціація вітає законодавчі ініціативи, що спрямовані на забезпечення невтручання у здійснення судочинства та забезпечення конституційних гарантій незалежності судової влади, однак, такі зміни мають відповідати принципам законності, обґрунтованості, пропорційності, співмірності втручання та необхідності у демократичному суспільстві, оскільки вони стосуються конституційного права громадян України на мирні зібрання.🇺🇦
АРССУ наголошує, що питанню заборони проведення мітингів біля будівель суду повинно передувати законодавче врегулювання проведення акцій, мітингів та демонстрацій на території України в цілому. При чому, таке врегулювання повинно містити:
– чітко сформульовані норми;
– єдині механізми проведення таких мирних зібрань відповідними суб’єктами права;
– чітку регламентацію порядку та дозволених меж проведення масових заходів з визначеним порядком завчасного сповіщення відповідними суб’єктами права місцевих органів влади про проведення відповідних акцій;
– закріплення прав та відповідальності за проведення таких заходів у межах закону.
Водночас, зважаючи на відсутність на даний час в державі такого загального (спеціального) закону, – Асоціація вважає доцільною пропозицію щодо встановлення 50-метрової відстані від будівель судів для проведення відповідних акцій, визначених у законопроєкті №3291, – так як дана пропозиція, фактично, спрямована на здійснення регламентаціїї легітимним шляхом порядку їх проведення. Така норма також забезпечить функціонування судової гілки влади з дотриманням безумовного права на справедливий суд упродовж розумного строку в розумінні 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод – для необмеженого кола осіб, які звертаються до суду з метою отримання судового захисту.
З метою нівелювання можливих протирічь між змінами запропонованими у законопроєкті №3291 у ч.3 ст.6 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» та ст. 39 Основного Закону України, АРССУ пропонує відповідну редакцію першого речення запропонованого абзацу, що змінює характер дизпозиції норми з заборонної (обмежувальної) на дозвільну.
Асоціація звертає увагу на необхідності уточнення в частині визначення повноважень та свободи розсуду Служби судової охорони щодо законності її дискреції та внесення відповідних змін до ст. 162 Закону України «Про судоустрій та статус судіів» відносно повноважень Служби судової охорони.
Висновок вже направлено до Комітету Верховної Ради з питань правової політики

Петров Євген