ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ СУДОВИЙ ФОРУМ: ВРАЖЕННЯ ОЧЕВИДЦЯ

28 березня 2016 року в історії розвитку суддівського самоврядування та організації співпраці представників правничих професій знаменувалось знаковою подією. У Дніпропетровську, одним із перших в Україні,  було проведено Регіональний судовий форум  – масштабний захід, присвячений обговоренню проблематики триваючої судової реформи, забезпеченню гарантій незалежності судової гілки влади, подолання корупції у  судовій системі. Ініціатива проведення такого форуму належала Асоціації розвитку суддівського самоврядування України (АРССУ) та знайшла свою підтримку  в Асоціації правників України (АПУ) та Раді суддів України (РСУ), які виступили співорганізаторами заходу, який відбувся також за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Проект «Справедливе правосуддя» і Democracy Reporting International Ukraine. У форумі взяло участь 82 особи, серед запрошених доповідачів та учасників заходу були провідні адвокати, юристи, представники спеціалізованих судів та судів загальної юрисдикції, державні діячі, вітчизняні науковці у галузі права.

З  метою подолання  проблем, які постають на шляху перманентно триваючої судової реформи, організаторами форуму було проведено експертне анкетування серед учасників форуму на предмет висловлювання професійної думки щодо ефективності  проведення Конституційної реформи в частині правосуддя, окреслення реальних регіональних та загальнодержавних проблем судової влади в Україні, визначення дієвих чинників подолання корупція в органах судової влади тощо.

Серед найважливіших загальнодержавних проблем судової влади майже всі респонденти одностайно вказали  нескінченно триваючу в України судову реформу,  низький правовий рівень суспільства в країни, наявний жорсткий політичний тиск на судову гілку влади, незадовільний рівень фінансового та кадрового забезпечення суддівського корпусу.  Відмічали й тотальне невиконання судових рішень та штучне формування недовіри до судової гілки влади. Регіональні проблеми на Дніпропетровщині позначили як повністю похідні від загальнодержавних. Зокрема, внаслідок не обрання суддів безстроково створюється штучні перепони у реалізації доступу громадян до суду, виникає велике навантаження по розгляду справ на працюючих суддів, що обумовлює тривалий розгляд справ, а низькій рівень заробітної плати обумовлює неналежну мотивацію чесної праці. За своїй сукупністю такі негативні чинники аж ніяк не сприяють зміцненню довіри до суду.

При цьому, 57% респондентів не вірять, що судова реформа, яка провадиться в Україні дійсно забезпечить право на справедливий суд, та висловили пропозиції до розробників судової реформи. Серед таких пропозицій у переважній більшості лунають заклики неприпустимості кулуарного підходу по розробці законопроектів у сфері судової реформи, проведення їх всеосяжного громадського та експертного обговорення,  необхідності збереження існуючої спеціалізації судів, а не суддів, усунення політичну складової у формуванні та фінансуванні судової системи, встановлення дієвих гарантій незалежності суддів. Учасники форуми висловились і щодо подолання корупції у судовий системі, відзначивши, що забезпечення об’єктивного, справедливого та неупередженого розгляду справ українським судом можливо за умови відсутності будь-якого тиску на суддів, наявності не суперечливого законодавства, гідного рівня оплати праці служителів Феміди разом із дієвою реалізацією принципу невідворотного покарання за вчинення корупційного правопорушення.

Варто відмітити, що 86% опитаних респондентів вважають, що такий засіб як збільшення суддівської винагороди є ефективним чинником подолання корупцію в судовій системі. На пропозицію визначити розмір такої винагороди опитуванні вказали різні можливі розміри оплати праці судді. Узагальнюючи відповіді, можна стверджувати про те, що абсолютна більшість респондентів такий розмір бачать не менш ніж 3000 доларів США в еквіваленті для судді першої інстанції.

Цікаво й те що результатом опрацювання анкетної інформації та її узагальнення можна стверджувати, що переважна більшість учасників форуму позитивно оцінює діяльність окремо РСУ, ВККС та ВРЮ. Хоча в окремих поодиноких випадках відзначаються незадовільні оцінювання функціонування таких установ, з одночасним їх ототожненням із органами виключного покарання суддів. У своїй більшості висловлювались пропозиції щодо усунення від членства у ВРЮ осіб, яки призначаються за політичної квотою, законодавчого закріплення більш широких повноважень РСУ, та створення регіональних представництв такого органу суддівського самоврядування.

На при кінці відзначимо, що всі учасники форуму надали позитивну оцінку щодо проведення такого заходу та висловили побажання стосовно необхідності проведення таких заходів у майбутньому на систематичній основі, і не тільки на регіональному, але й на республіканському рівні.

Дмитро Мовчан,

суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська, член правління АРССУ

Зозуля Наталія

Зозуля Наталія