Відкрите звернення Асоціації, затверджене рішенням Правління Асоціації 30.03.2020 року

Асоціація розвитку суддівського самоврядування України є представником і виразником інтересів суддів, які об’єднані спільною метою – сприяння розвитку України як правової держави.

Судді України повністю розділяють відповідальність за майбутнє нашої держави і наголошують основоположні засади Конституції України: людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека є найвищою соціальною цінністю.

Постановами Уряду в Україні з 3 до 24 квітня 2020 року встановлений карантин, який передбачає вчинення невідкладних заходів з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19.

За повідомленням ЗМІ, Верховною Радою України має бути розглянутий законопроект щодо встановлення з 01 квітня 2020 року та до завершення карантину, установленого Кабінетом Міністрів України, обмеження суддівської винагороди до розміру, що не перевищує 10 розмірів мінімальної заробітної плати.

Конституційний Суд України неодноразово висловлював юридичні позиції щодо незалежності суддів, зокрема їх належного матеріального забезпечення, зміни розміру суддівської винагороди, рівня довічного грошового утримання суддів у відставці (рішення Конституційного Суду Українивід 24 червня 1999 року № 6-рп/99, від 20 березня 2002 року № 5-рп/2002,від 1 грудня 2004 року № 19-рп/2004, від 11 жовтня 2005 року № 8-рп/2005,від 18 червня 2007 року № 4-рп/2007, від 22 травня 2008 року № 10-рп/2008,від 3 червня 2013 року № 3-рп/2013, від 19 листопада 2013 року № 10-рп/2013, від 8 червня 2016 року № 4-рп/2016, від 4 грудня 2018 року № 11-р/2018,від 18 лютого 2020 року № 2-р/2020).
Вища рада правосуддя також вже надавала консультативний висновок (затверджений рішенням ВРП № 22/0/15-20, ухвалене 9 січня 2020 року) до проекту Закону України «Про внесення зміни до пункту 24 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо зменшення розміру суддівської винагороди, внесеного на розгляд Верховної Ради України у порядку законодавчої ініціативи Кабінетом Міністрів України, згідно з яким не підтримала законопроект № 2670 з огляду на те, що він суперечить нормам Конституції України, призведе до звуження змісту та обсягу прав і свобод суддів та негативно вплине на забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя.

Лише 11 березня 2020 року Конституційний суд України ухвалив рішення у справі № 1-304/2019(7155/19), в якому чітко визначив, що гарантії незалежності суддів зумовлені конституційно визначеною виключною функцією судів здійснювати правосуддя (частина перша статті 124 Основного Закону України), а законодавець не може свавільно встановлювати або змінювати розмір винагороди судді.

Розуміючи відповідальність держави за свою діяльність перед кожним громадянином, Асоціація вимагає від Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України та Президента України, як гаранта Конституції України, утриматись від прийняття неконституційного рішення, яке буде порушувати гарантії незалежності суддів, розглянути альтернативні можливості наповнення Державного бюджету України та залучити до формування державної політики в сфері судочинства органи суддівського самоврядування та врядування.

При цьому Асоціація зазначає, що у цих складних для країни умовах увесь суддівський корпус продовжує здійснювати правосуддя, стояти на захисті прав та свобод громадян, та не залишається осторонь процесів, що відбуваються в Україні, і завжди є відкритим для надання допомоги!

Зозуля Наталія

Зозуля Наталія