Заява АРССУ щодо неприпустимості недофінансування судової влади

З А Я В А

Асоціації розвитку суддівського самоврядування України

щодо неприпустимості недофінансування судової влади

схвалено рішенням правління АРССУ від 10.03.2020

 

Асоціація розвитку суддівського самоврядування України вважає неприпустимою ситуацію щодо несвоєчасної виплати або невиплати суддівської винагороди суддям у повному обсязі за лютий місяць 2020 року у деяких регіонах країни та значним зменшенням розміру заробітної плати усіх працівників суду починаючи з січня 2020 року.

Незалежність судді забезпечується, серед іншого, належним матеріальним та соціальним забезпеченням судді.

Головним розпорядником коштів Державного бюджету України щодо фінансового забезпечення діяльності всіх місцевих та апеляційних судів є Державна судова адміністрація України.

На Територіальні управління Державної судової адміністрації України покладено функції розпорядника коштів Державного бюджету України щодо фінансового забезпечення діяльності територіальних управлінь та місцевих загальних судів, а також забезпечення організації роботи щодо надання матеріалів для формування пропозицій до проекту закону про Державний бюджет України відповідно до потреб місцевих загальних судів.

Не зважаючи на гарантії та персональну відповідальність працівників ДСА за невиконання покладених обов’язків, у лютому 2020 року мали місце випадки несвоєчасної виплати або невиплати суддівської винагороди суддям у повному обсязі.

Що стосується фінансування видатків на оплату праці працівників апарату суду, то замість підвищення заробітної плати, працівникам суду її фактично зменшили. Внаслідок таких дій судова влада опиняється під загрозою втрати професійних кадрів.

Зазначене свідчить про те, що в окремих територіальних управліннях ДСА існує різний підхід щодо своєчасної виплати суддівської винагороди суддям та заробітної плати працівникам апарату суду.

Асоціація розвитку суддівського самоврядування суддів України вважає за необхідне звернути увагу Вищої ради правосуддя, Державної судової адміністрації, Ради суддів України на це питання та вжити заходів щодо недопущення порушення та звуження гарантій незалежності суддів та працівників апарату суду.

Зозуля Наталія

Зозуля Наталія