Відкрите звернення Асоціації розвитку суддівського самоврядування України щодо законопроекту № 2670

НАРОДНИМ ДЕПУТАТАМ УКРАЇНИ

Відкрите звернення

Асоціації розвитку суддівського самоврядування України

щодо законопроекту № 2670

 схвалено рішенням правління АРССУ від 13.01.2020 року

Асоціація розвитку суддівського самоврядування України занепокоєна проектом Закону України № 2670 «Про внесення змін до пункту 24 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій та статус суддів», оскільки він підриває основи незалежності судової влади.

Законопроектом пропонується відтермінувати на один рік норму щодо визначення з 01.01.2020 року посадових окладів для суддів місцевого суду, апеляційного суду та вищого спеціалізованого суду, розмір якого вже встановлено на 01 січня календарного року.

Необхідність змін обґрунтовується відсутністю достатніх коштів для фінансування судової влади.

Асоціація розвитку суддівського самоврядування України звертає увагу на те, що законопроект № 2670 суперечить Конституції України, Закону України «Про судоустрій і правовий статус суддів», міжнародним актам, оскільки порушує базові принципи функціонування судової влади.

Міжнародні документи з питань статусу та незалежності суддів, зокрема Монреальська універсальна декларація про незалежність правосуддя, Основні принципи незалежності судових органів, Рекомендації щодо ефективного впровадження основних принципів незалежності судових органів, Європейський статут судді, Європейська хартія щодо статусу суддів, Всесвітня (Універсальна) хартія судді, передбачають обов’язок  національних та міжнародних органів гарантувати незалежність суддів, у тому числі і здійснювати належне матеріальне забезпечення суддів.

Конституційний Суд України неодноразово звертав увагу на ризиках зменшення суддівської винагороди парламентом й урядом. Зокрема, у рішенні від 04 грудня 2018 року №11-р/2018 підкреслив, що встановлена система гарантій незалежності суддів не є їхнім особистим привілеєм, вона пов’язана з набуттям статусу судді, має юридичне призначення, спрямоване на захист прав і свобод людини і громадянина через здійснення правосуддя незалежним і безстороннім судом (суддею).

Згідно із статтею 48 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», суддя у своїй діяльності щодо здійснення правосуддя є незалежним від будь-якого незаконного впливу, тиску або втручання.

Незалежність судді забезпечується, зокрема, належним матеріальним та соціальним забезпеченням судді.

Одним з принципів судової реформи, задекларованим при прийнятті змін до Конституції України (в частині правосуддя) та нової редакції Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 02 червня 2016 року, є підвищення розміру суддівської винагороди до рівня, який би гарантував незалежність суддів від будь-якої можливості стороннього втручання у здійснення правосуддя.

Цей принцип знайшов своє відображення і у новій редакції Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Пунктом 24 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» також було передбачено поетапне збільшення посадового окладу судді у часі з 2017 року по 2020 рік, зокрема, підпунктом 4 передбачено збільшення посадового окладу з 01 січня 2020 року

Визначені Конституцією України та законами гарантії незалежності суддів є невід’ємним елементом їх статусу, поширюються на всіх суддів та є необхідною умовою здійснення правосуддя неупередженим, безстороннім і справедливим судом.

Асоціація розвитку суддівського самоврядування суддів України наголошує, що забезпечення права на справедливий суд вимагає реалізації гарантій незалежності судді, у тому числі, щодо належного матеріального забезпечення.

Просимо відхилити законопроект № 2670 як неприйнятний.

Зозуля Наталія

Зозуля Наталія