АНТИКОРУПЦІЙНА СТРАТЕГІЯ СУДОВОЇ ВЛАДИ: МЕХАНІЗМ САМООЧИЩЕННЯ

 

Судова реформа в Україні розпочиналася під гаслами подолання корупції.

Корупція в судах – не лише українська, але й найважливіша міжнародна проблема. Парламентська асамблея Ради Європи у Резолюції 1703 (2009) “Корупція в судовій системі” вважає викорінювання корупції в судовій системі пріоритетним завданням Ради Європи, оскільки вона загрожує верховенству права, що є наріжним каменем плюралістичної демократії, і сприяє безкарності.

У 2013 р. ПАРЄ у Резолюції 1943 (2013) та у Рекомендації 2019 (2013) «Корупція як загроза верховенству права» зазначила, що корупція залишається основною проблемою в Європі, що створює серйозну загрозу для верховенства права. Законодавство має забезпечити незалежність судової влади через прозорі призначення та просування по службі і, в разі необхідності, вживати відповідні дисциплінарні заходи за допомогою органів, вільних від політичного втручання та іншого неправомірного впливу. Необхідні законодавчі вдосконалення повинні супроводжуватися еволюцією загально культурного ставлення до корупції, яка має чітко визначатися як неприйнятна практика і серйозна загроза для верховенства права.

У час, коли в Україні триває судова реформа, на перший план виходить розробка механізму запобігання та протидії корупції в судовій сфері. У ст. 3 Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, передбачено, що верховенство права, належне врядування, боротьба з корупцією є головними принципами для посилення відносин між Сторонами. Таким чином, боротьба з корупцією – це ще й фундаментальний принцип відносин з ЄС.

Розуміючи, що без подолання корупції в судовій системі судова реформа приречена на невдачу, Асоціація розвитку суддівського самоврядування України розпочала роботу над Антикорупційною стратегією судової влади.

Стратегія має на меті розробити механізм виявлення корупціогенних факторів у судовій системі, усунення причин та умов, що сприяють виникненню корупції,  запропонувати інструменти впливу на суддів, працівників судів, адвокатів та прокурорів, які вчиняють корупційні правопорушення або правопорушення, що пов’язані з корупцією.

Асоціація запрошує усіх, хто знає ЯК здолати корупцію в судах, приєднатися до експертної групи для підготовки Антикорупційної стратегії.

Давайте спільно створимо реальний механізм для самоочищення судової влади!