НААУ ТА АСОЦІАЦІЯ РОЗВИТКУ СУДДІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ ПРОВЕЛИ ФОРУМ З КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА

ААУ за ініціативою Комітету з господарського права та процесу у співпраці з Комітетом з дослідження судової практики Асоціації розвитку суддівського самоврядування України (АРССУ) провели Форум з корпоративного права, повідомляє прес-служба.

Із вітальним словом до учасників звернулися модератори: Голова Комітету з господарського права та процесу, адвокат Ганна Осетинська, її заступник, адвокат Олександр Черних, Голова правління АРССУ, суддя Господарського суду Одеської області Дмитро Бездоля, суддя Господарського суду Тернопільської області, Голова Комітету з дослідження судової практики АРССУ Володимир Гевко. Присутні вказали на актуальність проведення заходу та важливість професійного обміну думками між адвокатами, науковцями й суддями, які розглядають корпоративні спори.

Голова Комітету з господарського права та процесу НААУ окреслила коло питань для обговорення під час заходу та акцентувала увагу на тому, що останні законодавчі новели в галузі корпоративного права породжують правові колізії й суперечності в судовій практиці з корпоративного регулювання.

Представники судової влади презентували новели судової практики й  позиції судів із практичних питань розгляду корпоративних спорів.

Першим виступив Іван Калаур, народний депутат України, Голова підкомітету з цивільного та адміністративного законодавства Комітету ВРУ з питань правової політики, д.ю.н, професор, заслужений юрист України, який у своїй доповіді на тему: «Рекодифікація ЦК України: вплив на правове регулювання корпоративних відносин» розповів, що робочою групою з рекодифікації Цивільного кодексу України розроблено Концепцію оновлення ЦК України, який прийнятий ще в 2003 році і не відповідає сучасним тенденціям. Зокрема, планується уточнити перелік сфер, у яких складаються приватноправові відносини, що регулюються цивільним законодавством. До цих сфер, на думку доповідача, варто уключити й корпоративну.

Олександр Черних звернув увагу на те, що висловлені пропозиції щодо оновлення ЦК України не можуть бути цілісно підтримані адвокатською спільнотою без обговорення з широким загалом та залучення до розробки представників господарсько-правових наукових та практичних кіл.

Олена Кібенко, суддя об’єднаної палати Касаційного господарського суду Верховного Суду, д.ю.н., професор повідомила про зміну підходів у судовій практиці ВП ВС у спорах про оскарження учасниками товариств правочинів, укладених від імені товариства менеджментом товариства у 2019-2021 роках. Детальніше із доповіддю можна ознайомитися за посиланням.

Про юрисдикцію корпоративних спорів та зміни в практиці Верховного Суду протягом останніх 5 років щодо розгляду корпоративних спорів розказав суддя Володимир Гевко.

Олеся Лукомська, начальник відділу забезпечення роботи секретаря та суддів судової палати управління забезпечення роботи судової палати для розгляду справ щодо корпоративних спорів, корпоративних прав та цінних паперів секретаріату Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду здійснила системний аналіз судової практики з корпоративних спорів за 2020-2021 роки.

Ефективні способи захисту корпоративних прав стали темою доповіді Юлії Бездолі, судді Господарського суду Одеської області, члена правління АРССУ. У своєму виступі спікер зазначила таке: «Захист у суді свого корпоративного права, залежить, у першу чергу, від вдало обраного способу захисту, який повинен давати змогу ефективно захистити порушене, або таке, що не визнається, чи оспорюється право особи. Крім того, у майбутньому таке рішення суду повинно бути реальним та можливим на практиці й до примусового виконання, за потреби».

Марія Демидова, суддя Господарського суду Чернігівської області, к.ю.н, член АРССУ схарактеризувала особливості розгляду похідних позовів про відшкодування збитків у спорах між господарським товариством та його посадовою особою. Доповідач зауважила: «Ще з травня 2016 року у зв’язку з внесенням змін до законодавства, у господарському судочинстві було запроваджено нову категорію справ – це справи у спорах між господарським товариством та його посадовою особою (у тому числі посадовою особою, повноваження якої припинені) про відшкодування збитків, завданих такою посадовою особою господарському товариству її діями (бездіяльністю). Мета змін – захист прав міноритарних акціонерів. Нововведення – надання можливості учасникам (акціонерам) звертатися до суду з похідним позовом до його посадових осіб про відшкодування завданих збитків господарському товариству».

Загалом під час Форуму учасники мали можливість обговорити з доповідачами проблеми правозастосування й особливості захисту прав учасників корпоративних та похідних від них правовідносин.

Завершуючи захід, модератори подякували спікерам за дуже корисну інформацію, що допоможе покращити роботу й адвокатів, і суддів під час розгляду справ у сфері корпоративного права.

 

Петров Євген